Om Takforum

Litt om Takforum

Takforum ble startet av Tore Antonsen og Lisbeth K Schjelde i slutten av desember måned 2010, det første møte med bedriftene  innen Tak – og Membrantekkerfaget i Trondheim ble gjennomført 1.2.2011. Takforum sitt formål er å øke kompetansen i faget (kurs, etterutdanning og konferanser), samt øke rekrutteringen til Tak- og Membrantekkerfaget.

Medlemmene stiller opp på møter/ arrangementer/ fagturer, da de opplever det som  informasjonsrike, nyttige og meningsfulle møtepunkter.

Medlemmene er svært engasjerte, de ønsker å bidra til at vi får dyktige håndverkere i faget. I tillegg har de en Yrkesstolthet ved utføring av faget innen Tak – og Membrantekkerfaget.

Takforum ble stiftet formelt den 1.1.2013.

Takforum har planlagt og gjennomført følgende Mesterskap innen Tak – og Membrantekkerfaget :

Bakgrunn:
Ideen startet egentlig som et litt originalt påfunn i forbindelse med et sosialt arrangement i fm Kretsmesterskapet i 2011. «Påfunnet» ble så vellykket at Takforum året etter, i 2012, også tok med Møre og Romsdal og arrangerte Midt – Norsk Mesterskap i Taktekking. Da taktekkermiljøet i resten av landet hørte hva trønderne  og møringene  drev på med, ville de også være med, og det første ordentlige NM i Taktekking ble arrangert i Trondheim Spektrum i 2013. To år senere ble det gjennomført på Gardermoen og  i Trondheim i 2018. Mesterskapet som skulle gå av stabelen i Stavanger 26 og 27. mars ble dessverre avlyst pga. Covid – 19.

Kretsmesterskap – 27. mai 2011
Ble gjennomført på parkplassen til Mestertak Trondheim AS (Sluppen).
Lagene bestod av en med fagbrev, en ufaglært og en lærling. Takservice AS gikk av med seieren.

Midt – Norsk Mesterskap i Taktekking – 1. juni 2012
Ble gjennomført ved Raiders MC sine lokaler på Lade.
7 lag deltok og Icopal Tak AS Region Nord gikk av med seieren. Lagene bestod av en med fagbrev, en ufaglært og en lærling.

NM i Taktekking – 14. juni 2013
Ble gjennomført ved Trondheim Spektrum, arrangementet var en stor suksess. Stage Dolls spilte under banketten.
Lagene bestod av en med fagbrev, en ufaglært og en lærling.
Nortekk/ Oslo gikk av med seieren.

NM i Taktekking –  12. juni 2015 i regi av TEF.
Ble gjennomført ved Qube Gardermoen.
41 lag a 3 deltok, lagene bestod av en med fagbrev, en ufaglært og en lærling.
Takentreprenørene fra Bergen gikk av med seieren. Protan Tak Trondheim  AS kom på andre plass.

Norges Takmesse/ NM i Taktekking –  24 og 25. mai 2018
Ble gjennomført ved Clarion Hotel & Congress
Lærling Sturla Morset fra bedriften Mestertak Service AS vant NM i Taktekking for lærlinger. 14 dyktige lærlinger deltok i konkurransen, Trondheim stilte med 5 lærlinger. 35 lag a 3 deltok (bestod av en med fagbrev, en ufaglært og en lærling).

Laget til Protan Entreprenør Midt Norge AS vant NM i Taktekking.
Svært vellykkede arrangementer ved Rockheim og banketten ved Clarion Hotel og Congress.

Aktiviteter
Ildsjelene Jørn Erik Berg og Jørn Morten Sandvik med gode hjelpere fra Takforum (Tore Antonsen, Eskil Sjøflot og Jan Egil Storrø) har hvert år gjennomført undervisning – teoretisk og praktisk utførelse innen Tak – og Membrantekkerfaget ved Tiller vgs. Dette har resultert i at flere elever har søkt læreplass etter vgs. Våre dyktige og hjelpsomme assosierte medlemmer har bidratt med materiell i fm den praktiske utførelsen av faget.

I begynnelsen av januar måned 2019 deltok Eskil Sjøflot og Lisbeth K Schjelde på et møte i Vestfold/ Tønsberg.

Etter møte ble Takforum Sør Øst og Takforum Øst etablert